EDUCACIÓ PER LA MOBILITAT SEGURA

25 anys d’experiència avalen la nostra tasca, que es fonamenta en donar suport tècnic i crear una xarxa de col·laboració associativa entre els i les professionals de la formació a l’àmbit de l’educació per la mobilitat segura a Catalunya.

Qui som?​

ADEViC és una entitat de caire assembleari, amb un característic sistema de comunicació i participació, i amb gran ajut de les administracions, sobretot en la formació dels seus membres, es va anar forjant un estil de treball que podem qualificar com els fonaments de l'actual educació per la mobilitat segura a Catalunya.

Formació vivencial Adevic

Seguretat viària

Oferim tallers-xerrades a amb l’objectiu d’ajudar a identificar els possibles riscos que poden existir i a prendre consciència de les seves capacitats, amb la finalitat d’aprendre a moure’s amb més seguretat. 

Formació vivencial

Oferim activitats que aporten informació i valors per a una mobilitat més segura.

Seguretat viària​ Adevic

Per què associar-se?​

Descobreix la formació per prevenir la sinistralitat.