XXVII JORNADA TÈCNICA ADEVIC

BLOG

El passat 28 d’octubre varem celebrar en format online la XXVII Jornada Tècnica ADEVIC

VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)  – NOU CONCEPTE DE MOBILITAT.

accedeix a més informació sobre la XXVII JORNADA TÈCNICA

La incorporació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a les vies públiques i el creixement exponencial que estan tenint estan generant situacions desconegudes fins ara que ens obliguen a crear noves formes de tractament normatiu, educatiu i de gestió que afavoreixin conductes segures i sostenibles.

Amb la intenció de fer una diagnosi ampla de les diferents perspectives que hi poden haver i amb la voluntat de crear un espai de reflexió envers aquest tipus de vehicles, el proper 28 d’octubre celebrarem en format online la nostra XXVII Jornada Tècnica ADEVIC amb el tema VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)  NOU CONCEPTE DE MOBILITAT.

ADEVIC és una entitat de caire professional l’esperit de la qual radica sobretot en donar suport a les persones que exerceixen com a formadores a l’àmbit de la mobilitat segura i sostenible. Així, doncs la finalitat principal de la jornada és obrir vies de treball que permetin trobar eines per elaborar estratègies de formació que facilitin la incorporació dels nous tipus de vehicle en un marc de seguretat i sostenibilitat ideals.

Hem planificat la trobada en tres eixos. Per una banda, volem conèixer quines accions s’estan fent a les administracions locals i autonòmica en funció de les diferents situacions generades: quines problemàtiques es donen i les necessitats de canvis normatius, d’infraestructures, etc. s’estan considerant.

Per altra banda, interessa aportar la visió de les persones usuàries de VMP, vianants, ciclistes i altres. Saber dels problemes i circumstàncies en els que es veuen immersos amb la perspectiva d’usuari de les vies públiques, i contrastar-la amb la dels professionals de la seguretat.

Finalment, responent a les finalitats generals de la nostra associació, volem aportar eines de programació promovent el model educatiu català a l’àmbit de l’educació per la mobilitat segura.

Amb aquesta trobada desitgem facilitar un entorn de col·laboració i cooperació entre les persones participants, amb perspectiva pedagògica, independentment del col·lectiu i àmbit específic en el qual desenvolupen la seva tasca.

Si t’interessa aquesta jornada no dubtis en consultar la seva pàgina.