Avís legal

1 – OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc
web: adevic.org, del que és titular Associació pel Desenvolupament de
l’Educació Viària a Catalunya (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li
atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i
sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest Avís
Legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense
notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, en aquest cas es
procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut
en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des
d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web
de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i
el present Avís Legal, i respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront
de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a
conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està
expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar
l’accés i el seu ús a qualsevol moment.

2 – IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002,
d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic, li informa que:

La seva denominació social és: Associació pel
Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya

El seu CIF és: G62286174

El seu domicili social està en: Avinguda Gran Via de Carles III, 84 5a planta – Edifici Trade (Torre Sur) – 08028 Barcelona

3 – COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició
la següent direcció de correu electrònic: info@adevic.org

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i
EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces quan es realitzin a través del
mitjà detallat anteriorment.

4 – CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït.
No obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització
d’alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent
formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes
aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable
de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels
continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns
altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics,
racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general,
contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar
actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o
danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del
PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés
d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu
dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta
els seus serveis.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas
l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del
lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del
PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que
cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de
les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

4.1 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i
té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament
l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o
actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet
l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de
veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com
l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos,
difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través
del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts
que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents
electrònics o dades dels usuaris.

L’ incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic,
els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús
incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificatiu, EL
PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que
vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials,
drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així
com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol
responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta web i no
sigui gestionada directament pel nostre Webmaster. La funció dels links que
apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre
l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix
aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del
funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o
recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del
resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de
l’establiment de hipervíncles per part de tercers.

4.2 – PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que
existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la
utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat
a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar
una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i
especificant les suposades infraccions.

4.3 – PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc
web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans,
disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris
oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument
que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en
aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

5 – LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació
espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.