Política de privacitat

OBJECTE

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web: http://adevic.org (d’ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya per altres mitjans.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya.

En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella “Accepto Política de Privacitat”, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals, conforme a les finalitats informades i serveis que presta l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya – G62286174
 • Dirección postal: Carrer Tànger, 1, 10-B, 08917, Badalona.
 • Correu electrònic: info@adevic.org
 • Tractament de dades recaptades mitjançant la web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Tractament de dades de socis

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Tractament de dades d’ús d’imatge.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (imatge), amb la finalitat de publicar-les a les xarxes socials, web y butlletí.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l’usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Consentiment de l’interessat per a la realització de fotografíes i vídeos, així com per a la seva posterior publicació a les xarxes socials, web y butlletí.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: Seran publicades a xarxes socials, web y butlletí.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives (imatge)
 • Adreces postals i electròniques.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També podrà exercir, en el seu cas, el dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.