Qui som?

ADEVIC, associació pel desenvolupament de l’educació viària a Catalunya es una associació sense ànim de lucre que es va crear l’any 2000 per millorar els mètodes de treball dels monitors d’educació viària de Catalunya. Formada com a conseqüència de la trajectòria professional d’una trentena de policies locals catalans que des de principis dels 90 ja es trobaven per unificar els seus esforços, donant caràcter pedagògic a les seves activitats i homogeneïtzant llurs metodologies. De caire assembleari, amb un característic sistema de comunicació i participació, i amb gran ajut de les administracions, sobretot en la formació dels seus membres, es va anar forjant un estil de treball que podem qualificar com els fonaments de l’actual educació per la mobilitat segura a Catalunya.