Aportació a l’avantprojecte de llei de mobilitat sostenible.

El canvi de paradigma què estem vivint en la nostra societat envers el món de la mobilitat ha impulsat al Govern de l’estat espanyol a l’elaboració  de la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport. Estem davant un possible canvi que ha estat reclamat des de nombrosos col·lectius durant molt de temps. En aquest sentit, ADEVIC ha volgut presentar una consulta pública i animem a les entitats i organitzacions que tinguin quelcom a dir a que facin la seva.

La nostra ocupació sempre serà vetllar per la formació per la mobilitat segura de qualitat i és en aquest sentit què hem demanat que el concepte de sostenibilitat vagi implícit i de forma expressa de la mà del concepte seguretat,  essent inclòs en la seva definició i denominant quan sigui necessari la mobilitat com a “segura i sostenible”. Aquesta va ser una de les premises presents en la passada XXVII JORNADA TÈCNICA  que varem celebrar el passat 28 d’octubre,  doncs considerem que no existeix sostenibilitat sense seguretat. La inseguretat viària no és sostenible.

Així doncs, donem suport  a la iniciativa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Agenda 2030 , i les experiències internacionals i europees, dissenya l’Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada amb la visió de fer de la mobilitat un dret, un element de cohesió social i de creixement econòmic, tenint com a horitzó l’any 2030.

La llei planteja els següents àmbits a regular com a prioritaris per a estructurar la futura norma, i sobre els quals es vol demanar l’opinió del sector i la societat, essent el punt 6 en el que nosaltres hem fet la nostra aportació:

1. Fiscalitat del transport.
2. Finançament del transport.
3. Altres subvencions i ajudes al transport.
4. Planificació i finançament de les infraestructures de transport.
5. Regulació per al foment de la mobilitat sostenible.
6. Regulació en matèria de sensibilització i formació en mobilitat sostenible.
7. Recerca i innovació en transport i mobilitat.
8. Regulació de la logística i distribució urbana de mercaderies.
9. Digitalització i automatització del transport i dades obertes.
10. Millora de la competitivitat del transport i altres mesures sectorials.
11. Instruments per a la governança i participació pública.

Desitjem que aquesta llei obri noves possibilitats per a les formadores i formadors d’educació per la mobilitat segura i sostenible, i que reforci i fonamenti amb criteris tècnics la nostra professió. ADEVIC, amb la idea  que es reconegui la tasca que realitzem treballem en la linia de donar visibilitat al nostre col·lectiu i defensar la seva professionalitat,  per això continuarem duent a terme totes aquelles accions que estiguin a la nostra mà per a aconseguir-ho.