Barcelona Mobility Dialogues

El centre de recerca PPP for Cities del IESE Business School i la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona han conceptualitzat les “Barcelona Mobility Dialogues” amb la missió de proveir un espai de divulgació i debat amb una visió holistica i actual de la mobilitat urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona.

La segona sessió es va desenvolupar el passat dijous 15 de desembre, afrontant la Mobilitat Segura des de la sinistralitat i l’estratègia de visió zero, amb línies d’actuació en prevenció, normativa i, especialment, en tecnologia i innovació en relació a tecnologies ADAS (assistència a la conducció) presents en els vehicles actuals amb l’objectiu de la conducció autònoma i semiautònoma.

ADEVIC, compromesa amb els valors de l’educació com a principal factor de la seguretat viària, va estar present amb una participació molt activa en el debat final, incidint en com les polítiques i estratègies envers la mobilitat segura i sostenible no han de perdre la visió humanista. Visió humanista que duem a terme amb un doble leitmotiv. Per una banda, la influència de l’acció de les persones en la relació efecte-causa en quant sinistralitat en el trànsit i per una altra, les persones com a destinatàries de les accions preventives en mobilitat segura, on la formació i educació sempre hi és present, doncs la considerem l’element essencial i bàsic per garantir la consolidació d’una consciència col·lectiva de seguretat viària.

Des d’Adevic volem agraïr la iniciativa d’IRSE i la participació institucional de la DGT – Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, Departament innovació d’APPLUS Idiada, i Departament Head of ADAS Parking and Innovation de SEAT.

Per últim volem senyalar que l’espai de networking va permetre crear sinèrgies de cara al futur immediat que facilitaran accions conjuntes entre diferents estaments i organitzacions sempre amb la visió zero víctimes com objectiu final i comú.

El proper 19 de gener es desenvoluparà la 3a edició, amb la temàtica “Plans de desplaçament d’empresa” a l’àmbit de la prevenció i seguretat laboral amb relació a la mobilitat i ADEVIC estarà present.